top of page
 • Foto van schrijverJenifer Benton

Eindejaarstips 2023 voor alle belastingplichtigen

Bijgewerkt op: 4 dec. 2023

De fiscale wereld staat nooit stil, en als belastingplichtige is het vaak moeilijk om van alles op de hoogte te blijven. Daarom hebben we kort de belangrijkste puntjes samengevat van alle veranderingen en relevante zaken die interessant kunnen zijn voor jou persoonlijke situatie om het jaar fiscaal optimaal af te sluiten en 2024 goed van start te laten gaan. Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft, we kijken graag samen naar uw persoonlijke situatie en kunnen dankzij onze expertise je ondersteunen om je huidige situatie fiscaal te optimaliseren.

Belangrijk: Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op de dag van publicatie. Helaas kunnen we de toekomst nog niet voorspellen, en door de flexibele aard van de wetgeving kunnen bepaalde getallen en regels in de toekomst anders zijn.


Tips voor alle belastingplichtigen en meer


1. Heeft u wel of geen fiscale partner?

Ga na of u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als fiscale partner dit jaar. Het fiscaal partnerschap betekent dat u samen aangifte kunt doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten kunt verdelen. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners voor de inkomstenbelasting als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.

 • Zij hebben samen een kind.

 • Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.

 • Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling.

 • Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.

 • Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.

 • Zij waren vorig kalenderjaar al fiscale partners.

 

2. Komt u in aanmerking voor persoonsgebonden aftrek?

Mocht u extra uitgaven hebben dan kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting indien deze worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekposten. Het gaat hierbij om betaalde partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte personen en giften.

De persoonsgebonden aftrek komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 32% in 2023) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 26,9% in 2023). Houd er verder rekening mee dat de persoonsgebonden aftrek in 2023 nog slechts tegen maximaal 36,93% aftrekbaar is.

 

3. Houd rekening met belasting over uw vermogen

Ga na hoe hoog uw vermogen is dit jaar. Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan heeft u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Het heffingsvrij vermogen is € 57.000 per persoon (in 2023). Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3. Daarvoor gelden dan de volgende rendementspercentages voor 2023:

 • bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36% (voorlopig);

 • beleggingen/andere bezittingen: 6,17% (staat vast);

 • schulden: 2,57% (voorlopig).

Over het berekende rendement betaalt u 32% inkomstenbelasting in box 3. Bij amendement op het Belastingplan wordt dit tarief in 2024 verhoogd naar 36%.

 

4. Overweeg een schenking

U kunt dit jaar nog een vrijgestelde schenking doen van € 2.418 per persoon. U kunt als ouder een hoger vrijgesteld bedrag aan uw kind schenken van € 6.035.

Let op

Partners, zoals ouders of grootouders, worden gezien als één schenker.

 

5. Overweeg een schenking voor eigen woning

U kunt nog dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de schenking voor een eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling bedraagt in 2023 € 28.947 (de ‘jubelton’ is in 2022 afgeschaft). De schenkvrijstelling eigen woning wordt conform het Belastingplan per 2024 helemaal geschrapt.

De schenking dient te worden geschonken aan de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar, of partner van de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. Ook hebben ze beiden niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker.

Let op:

Hoewel de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning al per 1 januari 2023 is afgeschaft, kun je een schenking uit 2022 dit jaar (voor eind 2023!) nog belastingvrij aanvullen tot een maximum van € 106.671 onder het overgangsrecht. Dit betekent dat de aanvulling vóór 01-01-2024 per bankoverschrijving moet zijn betaald en dat het geld vóór 1 januari 2025 door de ontvanger moet zijn besteed aan de eigen woning.

 

6. Schaf dure aankopen nog dit jaar aan

Bent u van plan binnenkort een dure aankoop te doen, dan kan het fiscaal lonen om deze aankoop uiterlijk 31 december 2023 te doen en te betalen. U verlaagt zodoende uw vermogen en vermindert zo de box 3-heffing.

 

7. Denk aan groen beleggen

U kunt ook uw box 3-vermogen verlagen door groen te beleggen. Voor groene beleggingen geldt voor 2023 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 65.072. Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 130.144). Bij amendement op het Belastingplan wordt deze vrijstelling versoberd naar € 30.000 per persoon met ingang van 1 januari 2025.

 

8. Bundel uw zorgkosten

U kunt uw zorgkosten in aftrek brengen in de inkomstenbelasting tegen een tarief van 36,93%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u al kosten gemaakt maar komt u onder de drempel? Overweeg dan om bijvoorbeeld de geplande aankoop van een prothese of steunzolen nog dit jaar te doen zodat u over de drempel komt.

 

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen 2023 samengevat

Zoals je kan lezen in dit artikel, in deze eindejaarstips voor alle belastingplichtigen zijn er verschillende mogelijkheden om uw persoonlijke situatie fiscaal te optimaliseren. Gelukkig sta je er niet alleen voor, wij staan paraat om u bij al uw vragen bij te staan. Samen kijken we graag naar uw persoonlijke situatie en wat de mogelijkheden zijn zodat u niet meer hoeft te betalen dan nodig is.

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page